Sản Phẩm

Thống kê

Vòng nâng cổ tử cung giúp dự phòng sinh non ở phụ nữ mang song thai có chiều dài kênh cổ tử cung ngắn

Sinh non tự phát là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong chu sinh. Ở phụ nữ mang song thai, tỷ lệ sinh non cao hơn gấp 5 – 6 lần (Iams, 2008), vì vậy việc dự phòng sinh non hiệu quả rất cần thiết cho nhóm đối tượng nguy cơ này. Mặt khác, chiều dài kênh cổ tử cung ngắn (<25 mm) liên quan đến sinh non và sinh cực non trên song thai (To, 2006). Kết quả từ tổng quan hệ thống và phân tích gộp cho thấy đo chiều dài kênh cổ tử cung trên siêu âm là phương pháp lựa chọn nhằm tầm soát nguy cơ sinh non ở phụ nữ mang thai không triệu chứng (Romero, 2010).

Mới đây, tại Tây Ban Nha, một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm ngẫu nhiên có nhóm chứng được tiến hành với mục tiêu đánh giá hiệu quả của vòng nâng cổ tử cung trong việc hạn chế sinh non ở phụ nữ mang song thai có chiều dài kênh cổ tử cung ngắn trên siêu âm ngả âm đạo (PECEP-Twins). Kết cuộc chính của nghiên cứu là tỷ lệ sinh non < 34 tuần.
Trong thời gian gần 3,5 năm (từ tháng 1/2011 đến tháng 7/2014), 2287 phụ nữ mang song thai từ 18 – 22 tuần được siêu âm ngả âm đạo đo chiều dài kênh cổ tử cung. Trong đó có 154 phụ nữ có kết quả đo ≤ 25 mm (# 6,7%). Sau khi được tư vấn và ký đồng thuận tham gia nghiên cứu, có 137 trong 154 phụ nữ được ngẫu  nhiên phân chia vào  nhóm can thiệp đặt vòng nâng cổ tử cung (n = 68) và nhóm theo dõi không can thiệp (n = 66).
Sau khi phân tích theo quyết định điều trị (intention-to-treat), tỷ lệ sinh non < 34 tuần tuổi thai trong nhóm can thiệp thấp hơn nhóm không can thiệp có ý nghĩa thống kê (16,2% so với 39,4%; nguy cơ tương đối 0,41: khoảng tin cậy 95%: 0,22 – 0,76). Việc sử dụng vòng nâng cổ tử cung còn làm giảm tỷ lệ sinh nhẹ cân < 2500 gram (p = 0,01). Tử suất và bệnh suất sơ sinh cũng được đánh giá và khác biệt  không ý nghĩa giữa 2 nhóm.
Từ kết quả khả quan này, tác giả đề xuất việc sử dụng vòng nâng cổ tử cung nhằm giảm tỷ lệ sinh non ở phụ nữ mang song thai có chiều dài kênh cổ tử cung ngắn phát hiện trên siêu âm ngả âm đạo.

Nguồn: Maria Goya, Cervical pessary to prevent preterm birth in women with twin gestation and sonographic short cervix: a multicenter randomized controlled trial (PECEP-Twins), Amer Jour of Obs, Feb 2016.